Wizyt: 10813

PRAWTECH

System instalacyjny PP-R

Telefon 32 644 27 78
Faks 32 644 27 48
E-mail biuro@prawtech.pl

Adres Garbarska 43 , 32-340 Wolbrom

SYSTEM INSTALACYJNY PP-R ZASTOSOWANIEW instalacjach zimnej i ciepłej wody oraz centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej, instalacjach klimatyzacyjnych, chłodniczych (woda lodowa), basenowych, w rolnictwie – systemy nawadniania i ogrzewania gruntu, instalacjach technologicznych – sprężone powietrze, media chemiczne, media spożywcze (mleczarnie, browary) ZALETY nowoczesny system rur i kształtek... Czytaj dalej

SYSTEM INSTALACYJNY PP-R

ZASTOSOWANIE

W instalacjach zimnej i ciepłej wody oraz centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej, instalacjach klimatyzacyjnych, chłodniczych (woda lodowa), basenowych, w rolnictwie – systemy nawadniania i ogrzewania gruntu, instalacjach technologicznych – sprężone powietrze, media chemiczne, media spożywcze (mleczarnie, browary)

ZALETY

 • nowoczesny system rur i kształtek z polipropylenu PP-R specjalnie zaprojektowany do montażu  niezawodnych, niedrogich i trwałych wewnętrznych sieci wodociągowych i grzewczych 

 • do wykorzystania w budynkach nowych i remontowanych 

 • elementy systemu są obojętne fizjologicznie i mikrobiologicznie

 • doskonała odporność chemiczna, całkowity brak korozji

 • wysoka gładkość wewnętrznych ścianek (chropowatość 0,007 mm) – brak inkrustacji (zarastania kamieniem), lepsze własności hydrauliczne

 • własności samoizolacyjne (przewodność cieplna 0,22 W/mK) – ograniczenie schładzanie wody w instalacji

 • użyty do produkcji polipropylen jest całkowicie nieszkodliwy dla środowiska naturalnego i może być przetwarzany powtórnie (recykling)

CHARAKTERYSTYKA

Parametry pracy:

 • instalacje grzewcze – temperatura robocza 80°C, ciśnienie 6 bar
 • instalacje wodne – temperatura robocza 60°C, ciśnienie 10 bar

Maksymalne ciśnienie przy pracy ciągłej do 25 barów

W zależności od wymaganych warunków pracy dla różnych wartości temperatury i ciśnienia stosowane są następujące typoszeregi ciśnieniowe rur:

 • rury PN 10 – instalacje wody zimnej, temperatura robocza do 20°C, ciśnienie 10 bar

 • rury PN 16 – instalacje wody zimnej, temperatura robocza do 20°C, ciśnienie 10 bar oraz instalacje wody ciepłej o temperaturze roboczej do 60°C i ciśnieniu 6 bar

 • rury PN 20 oraz rury stabilizowane – instalacje wody zimnej i ciepłej, temperatura robocza do 60°C, ciśnienie 10 bar oraz instalacje centralnego ogrzewania o temperaturze roboczej do 80°C i ciśnieniu 6 bar

Technika łączenia: podstawowym sposobem łączenia rur i kształtek systemu jest tzw. polifuzja termiczna – najdoskonalsza z metod montażu stosowanych w instalacjach rurowych, polegająca na zgrzewaniu rury z kształtką w temperaturze 260°C-270°C; w efekcie w miejscu połączenia powstaje jednolity zgrzew, bez  widocznej granicy między scalonymi elementami; technologia ta gwarantuje absolutną szczelność, przy  krótkim czasie wykonywania połączenia; w celu połączenie instalacji polipropylenowej z odcinkami instalacji zbudowanymi z innych niż PP materiałów wykorzystuje się kształtki wyposażone we wtopki mosiężne z gwintami zewnętrznymi i wewnętrznymi lub tuleje kołnierzowe

INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska

Pozostała oferta:

 • rury jednorodne klasy PN10, PN16, PN20 oraz rury PN20 i PN25 stabilizowane perforowaną wkładką aluminiową, średnice 16-110 mm

 • kształtki polipropylenowe o średnicach 16-110 mm

 • kształtki z niklowanymi wtopkami mosiężnymi, średnice: 16x1/2” do 90x3”

 • zawory, rozdzielacze, uchwyty

 • rury osłonowe, izolacje

 • proste i wydajne narzędzia montażowe

Gwarancja: w oparciu o standardy zarządzania jakością wg ISO 9001 stosowane w czasie produkcji i kontroli, PRAWTECH udziela na swoje produkty 10-letniej gwarancji

System instalacyjny PP-R

Zapytaj o dodatkowe informacje dotyczące rur i kształtek z PP-R:

 • Wytyczne do projektowania i montażu
 • Tabela odporności chemicznej
 • Instrukcja użytkowania zgrzewarki
 • Cenniki
Zwiń